Stichting

De Stichting Stream Opleidingen heeft met het regionale opleidingscentrum (ROC) tot doel het behouden en ontwikkelen van opleidingscapaciteit van technisch hoogwaardige vakmensen ten behoeve van de metaal- en elektrotechnische industrie en de metaalbewerking.

Bestuur Stichting:
• Voorzitter: dhr. dr. L.D. Verburgh
• Penningmeester: dhr. F.J.C. Spruit
• Secretaris: dhr. F.J.C. Spruit
• Bestuurder: dhr. M. de Korte

Stream Opleidingen heeft vier kernactiviteiten:
a. Werving, selectie, bemiddeling en opleiding van VMBO schoolverlaters, ten behoeve van metaaltechnische vacatures bij bedrijven waar Stream Opleidingen een relatie mee heeft;
b. Ontwikkelen en uitvoering geven aan een vaktechnisch cursusaanbod, ten behoeve van onze relaties;
c. Ontwikkelen en uitvoering geven aan speciale projecten gericht op in- en doorstroom van vakspecialisten in de metaalbranche;
d. Het vervullen van een intermediaire functie tussen het reguliere onderwijs en het bedrijfsleven.

Werving & selectie
Stream Opleidingen werft en selecteert schoolverlaters voor de lidbedrijven van de Vereniging Stream Opleidingen. Deze bedrijven treden op als werkgever en geven jongeren naar behoefte en capaciteit de mogelijkheid om tegelijkertijd te leren en te werken.

Voor een overzicht van onze opleidingen, verwijzen wij graag de pagina Opleidingen.

Vaktechnisch cursusaanbod
Naast het reguliere aanbod van opleidingen, biedt Stream een aantal vaktechnische cursussen aan. Voor een overzicht hiervan, verwijzen wij graag de pagina Cursussen.

Speciale projecten
Soms heeft een leerling wat extra begeleiding nodig. Hierbij moet gedacht worden aan leer-werktrajecten, aan WAO-ers, herintreders en nieuwkomers. Stream Opleidingen biedt de mogelijkheid om dit als maatwerk voor individuele bedrijven of instanties uit te voeren.

Intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven
Stream geeft voorlichting bij scholen over de mogelijkheden, wensen en behoeften van haar lidbedrijven. Aan de andere kant informeert zij lidbedrijven over de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het belangrijkste oogmerk is om een wederzijds voordeel tot stand te brengen voor zowel de leerling, het lidbedrijf en de scholen.

Wilt u meer informatie over de Stichting Stream Opleidingen? Ga dan naar het contactformulier voor bedrijven.

Print pagePDF pageEmail page