Organisatie

IMG_8927Stream Opleidingen werd opgericht als opvolger van de bedrijfsschool van Wilton-Fijenoord. Met de teloorgang van deze beroemde scheepswerf in Schiedam leek ook het lot van de bedrijfsschool bezegeld.

De nieuwe werfeigenaar Damen Shiprepair wilde de school niet in haar organisatie opnemen. Toch gaf zij alle ruimte om opleidingen te ontwikkelen op de plek waar de bedrijfsschool ooit zat. Dat gaf de doorslag voor de start van Stream Opleidingen. Hiervoor werd een stichting opgericht met de naam STichting REgionale Arbeidsmarkt-opleidingen voor de Metaalbranche, afgekort Stream.

De huidige Stichting Stream Opleidingen heeft met een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) tot doel het behouden en ontwikkelen van opleidingscapaciteit van technisch hoogwaardige vakmensen ten behoeve van de metaal- en elektrotechnische industrie en de metaalbewerking. Waar Stream zich met name richt op het praktijkgedeelte van de opleiding, verzorgt het ROC een groot deel van de theorie.
De Vereniging Stream Opleidingen heeft als doel het behartigen van de belangen van het regionaal opleidingscentrum Stichting Stream Opleidingen binnen metaal(verwerkende)bedrijven.

Print pagePDF pageEmail page